Sluiten

Direct een offerte aanvragen

Vul onderstaand formulier in en vraag direct een offerte aan!


Wat is Chroom-6?

Chroom-6 is een bewust geproduceerde vorm met gewenste eigenschappen. Chroom-6 is jarenlang toegepast in de staal- en verfindustrie. De chroom verbinding wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd voor zijn roestwerende eigenschappen en het sterker maken. Bij de bewerking van chroom-6-houdende verflagen en coatings kan deze stof vrijkomen en schadelijk zijn voor de gezondheid. Chroom-6 kan dan vrijkomen in stof-, damp- en rookvorm. De grenswaarde van chroom-6 in de lucht is in 2017 verlaagd en tevens is chroom-6 toegevoegd aan de lijst van kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van SZW.

Voorbeelden van toepassingen met chroom-6

Chroom-6 is veelal gebruikt in de infrastructuur, industrie en in de luchtvaart als primer/coating. Enkele voorbeelden waar men chroom-6 kan aantreffen zijn;

 • Kozijnen (staal & hout)
 • Hekwerken
 • Bruggen
 • Installaties (trafo’s, leidingwerk, boilers, luchtkanalen, radiatoren)
 • Vaar- en voertuigen (treinen, trams, boten, vliegtuigen, auto’s)
 • Hoogspanningsmasten
 • Hout (geïmpregneerd)
 • Kunstwerken (tunnels, onderdoorgangen en viaducten.

Indien er chroom-6 wordt aangetroffen in verf- en coatinglagen kunnen er ook andere schadelijke stoffen (vaak andere zware metalen zoals lood, zink en cadmium) aanwezig zijn.

Wat zijn de risico’s?

Blootstelling aan chroom-6 is kankerverwekkend en schadelijk voor de voorplanting en het nageslacht echter is dit afhankelijk van de blootstellingsroute. Opname via het lichaam is mogelijk door;

 • Inslikken
 • Inademen
 • De huid

De risico’s voor een blootstelling ontstaan bij het bewerken van de chroom-6 houdende verf- of coatinglagen en het niet hanteren van de juiste bronmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De grenswaarde in Nederland voor chroom-6 in de lucht bedraagt 1 µg/m³.

Beheersregime chroom-6

Rijkswaterstaat, het rijksvastgoed bedrijf en Prorail hebben een beheersregime chroom-6 opgesteld. Hier staat beschreven welke beheersmaatregelen getroffen moeten worden alvorens Chroom-6 te mogen bewerken. Voor de diverse bewerkingen zijn maatregelmatrixen opgesteld.

ProNed is uw perfecte partner bij de behandeling van chroom-6 houdende ondergronden omdat wij bekend zijn met de te nemen beheersmaatregelen op zowel het gebied van reinigen als verwijderen.

Na verwijderen ontvangt u een vrijgaverapport wat opgesteld wordt door een onafhankelijk laboratorium. Hiermee kan gegarandeerd schoon worden opgeleverd.

Verwijderen van chroom-6

Net zoals asbest is chroom-6 niet gevaarlijk zolang de coating of de verf niet bewerkt wordt. Zodra het materiaal echter bewerkt wordt door schuren of stralen komt er fijnstof vrij wat een risico vormt voor de mens.

Wanneer wij chroom-6 houdende systemen bewerken of verwijderen dienen er uitgebreide voorzorgsmaatregelen te worden getroffen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft technische beheersmaatregelen gemaakt die door ons worden toegepast. ‘Technisch’ wil zeggen dat de voorziening, installatie of machine operationeel beschikbaar is en in de betreffende situatie toepasbaar.

In ons geval betekent dit sanering of verwijdering van chroom-6 door middel van gebruik van een gecompartimenteerde ruimtes met fijnstofafzuiging. De werknemers van ProNed worden beschermd door gebruik van onafhankelijke ademlucht en beschermende luchtdichte kleding. Vervolgens wordt het compartiment nauwkeurig gereinigd.

Zet de eerste stap

Meer info of een offerte aanvragen?

Voor alle informatie over het verwijderen van chroom-6 houdende verf-en coatingsystemen kun je bij ons terecht. We vertellen je er graag meer over. Daarnaast is het ook mogelijk om een offerte op te vragen. Natuurlijk wisselen we graag eens van gedachten! Contact met ons opnemen kan via info@proned.nl of door te bellen naar 0380 801 29.
Start jouw project

Samen met ProNed